......<<<คลิ๊กลงทะเบียนร่วมงานประชุมเวทีสานพลังกองทุนสุขภาพท้องถิ่นรวมใจ>>>            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดช่องทางใหม่  
แพทย์ พยาบาลโรคไต จาก สปสช. เขต 12 สงขลา ศึกษาดูงา  
เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิด “ศูนย์บริการหลักประกันสุข  
เบลเยี่ยมศึกษาดูงานบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DH  
สปสช.จับมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาแนวทางรักษาผู้ป่  
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนและระบบ  
   
อ่านทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
ลิงค์สำคัญ
 


องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูลสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น