ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสาร อสม. จ.มหาสารคาม


วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสาร อสม. จ.มหาสารคาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ อสม. ในพื้นที่ 5 อำเภอ จ.มหาสารคาม คือ กันทรวิชัย กุดรัง วาปีปทุม แกดำ บรบือ จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ด้านการสื่อสาร การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การค้นหาปัญหาของชุมชน โดยมีทีมวิทยากรของทาง สสจ.มหาสารคาม และ สสอ.ในพื้นที่ และ เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่มาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ อสม. ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านทางสื่อในท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน