ประเมินขึ้นทะเบียนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.มหาสารคาม


วันที่ 10 มีนาคม 2557 คณะอนุกรรมการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 7 ขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ นพ.วัฒนชัย สุแสงรัตน์ ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.มหาสารคาม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน (ม. 50 (5) ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

สำหรับผลการประเมินนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน