ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสร้างหลักประกันสุขภาพฯ


นที่ 22-23 เมษายน 2558 ที่โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัด “งานมหกรรมสร้างสุขภาพดี ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ร้อยแก่นสารสินธ์ ครั้งที่ 5” โดยมีนายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด

ในงานมีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้มีผลงานเด่นในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่ ให้กับผู้ทรงวุฒิ 4 ท่าน คือ 
1. รศ. นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า โล่เกียรติคุณผู้สร้างเครือข่ายบริการคุณภาพร้อยแก่นสารสินธุ์ (โรคหลอดเลือดสมอง)
2. ผศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว โล่เกียรติคุณผู้สร้างเครือข่ายบริการคุณภาพร้อยแก่นสารสินธุ์ (มะเร็งท่อน้ำดี)
3. รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล โล่เกียรติคุณผู้สร้างเครือข่ายบริการคุณภาพร้อยแก่นสารสินธุ์ (การดูแลระยะประคับประคอง)
4. ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ โล่เกียรติคุณผู้สร้างผลงานพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยแก่นสารสินธุ์

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน