สปสช. เชื่อมประสานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยในพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์”


สปสช. เชื่อมประสานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยในพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” เน้นให้ประชาชนได้รักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ หากมีปัญหาสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ทุกหน่วยงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์) โดยมีตัวแทนจากคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น มาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โรงพยาบาล และหน่วยงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระนอกหน่วยบริการ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม จำนวนประมาณ 150 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่ โดยมีนางสาววนิดา วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม และบรรยายพิเศษการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

ในงานยังมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและการจัดการข้อร้องเรียน” โดย นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายขจรศักดิ์ สอนหาจักร์ หัวหน้าศูนย์ดำรองธรรม จ.ขอนแก่น นายอดุล สุตธรรม หัวหน้างานประกันสุขภาพ รพ.มัญจาคีรี นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระนอกหน่วยบริการ นางสิริพร สินธนัง ผู้อำนวยการสำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ์ สปสช.

นางสาววนิดา กล่าวว่า การการประชุมในครั้งนี้เป็นการเชื่อมประสานการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนมีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเรื่องการรักษาพยาบาลสามารถเข้าไปขอคำแนะนำปรึกษาได้จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพหน่วยงานที่รับเรื่องจะส่งเรื่องต่อมาให้ สปสช. เพื่อดำเนินงานต่อ ทั้งนี้หากมีข้อสอบถามเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถโทรสายด่วน สปสช. 1330 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

(เอกสารประกอบการบรรยายที่ ดาวน์โหลด)

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน