ภาคประชาชนอีสานให้กำลังใจ สปสช. สู้ต่อไปเพื่อสร้างหลักประกันให้คนไทย พร้อมยื่นหนังสือถึงนายกตู่ วอนอย่าล้มระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ให้พัฒนาต่อไปให้ยั่งยืน


วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน เช่น เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้พิการ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่าย อสม. เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายเกษตรกร จำนวนประมาณ 50 คน ได้เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่าน นพ.พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เพื่อให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ) เป็นกลไกสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป หลังจากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น เพื่อให้รัฐบาลคงระบบหลักประกันสุขภาพไว้ต่อไป

นพ.พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเครือข่ายภาคประชาชนที่มาให้กำลังใจในวันนี้ เพราะทำให้เห็นว่าสิ่งที่ สปสช. ทำมาโดยตลอดมีคนเห็นค่า เห็นประโยชน์ ส่วนตัวเชื่อว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดินมาจนถึงวันนี้ ไม่มีใครล้มลงได้ แต่ต้องยอมรับว่ามีกระบวนการคุกคามระบบหลักประกันสุขภาพจริง แต่การคุกคามนั้นไม่ได้ต้องการให้ระบบหลักประกันสุขภาพไทยถูกทำลายไป แค่ต้องการให้อ่อนแอลงเพื่อให้ธุรกิจทางสุขภาพยังสามารถทำกำไรได้มากอยู่ 
แต่อย่างไรก็ตามระบบหลักประกันสุขภาพนั้นเป็นระบบที่ต้องการการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ การถูกตรวจสอบทำให้ สปสช. ได้เห็นว่าระบบที่สร้างมาดีจริงหรือไม่ เมื่อมีจุดที่ไม่ดีเราต้องพัฒนา เช่น ข้อกล่าวหาว่าทำให้โรงพยาบาลขาดทุนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เรารู้ว่ามีโรงพยาบาลที่ได้รับงบประมาณไม่พอจริง ดังนั้นต้องให้นักวิชาการเข้ามาศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

นางสาวจิดาภา เฉียบแหลม ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เครือข่ายผู้ติดเชื้อมีความผูกพันอย่างมากกับระบบหลักประกันสุขภาพ เพราะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในนามภาคประชาชน ผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ได้เพราะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ทำให้ได้รับยาต้านไวรัส และการดูแลรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หากเป็นในอดีตพวกเราคงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้ สิ่งที่เราได้รับนั้นถือว่าเป็นชีวิตของเราทั้งครอบครัว เราทุกคนรักระบบหลักประกันสุขภาพ และต้องการให้คงอยู่ตลอดไป

นายทองหล่อ ขวัญทอง ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรรมทางเลือก จ.ยโสธร กล่าวว่า เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพนั้นมาแสดงออกถึงความรักที่มีต่อระบบหลักประกัน เพราะกระแสข่าวที่ออกมาจากสื่อต่างๆ อยู่เป็นรายวัน เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพเป็นภาระ ทำให้โรงพยาบาลขาดทุน ไปจนถึงมีความพยายามที่จะยกเลิกหลักประกันสุขภาพ ทั้งที่ระบบหลักประกันสุขภาพนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ได้เป็นประชานิยม และยังมีระบบการมีส่วนร่วมทำให้คนไทยทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างหลักประกันสุขภาพ รัฐบาลจึงต้องพัฒนาระบบการหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้ทุกสิทธิทั้ง ข้าราชการ ประกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน