อปสข. เขต 11 สุราษฎร์ธานี หารือการทำงานร่วมกับ อปสข. เขต 7 ขอนแก่น


เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ (อปสข.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี ซึ่งนำทีมโดยประธานอนุกรรมการ ฯ พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา และ คณะ

โดยในวันที่ 18 มีนาคม 259 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออดิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของ อปสข. ทั้ง 2 เขต เพื่อหาแนวทางในการทำงานสร้างหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ โดย ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น และ นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น นางสาววนิดา วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ในประเด็นการบริหารงบกองทุนภายใต้ อปสข. การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกันระหว่าง กระทรวงสาธาณณสุขและ สปสช. เป็นต้น

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน