ไฟล์จัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ศักยภาพบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561 ... 31/01/2561
ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 ... 21/11/2560
แบบฟอร์มขอ Username Password ระบบ Data Center ... 16/10/2560
แบบฟอร์มบริหารโครงการ สปสช.เขต7ขอนแก่น ... 30/08/2560
แบบรายงาน Long Term Care (LTC) ... 14/07/2560
รายงานการเบิกจ่ายงบกองทุนท้องถิ่น และ LTC ณ 31 พ.ค.60 ... 23/06/2560
รายงานการเบิกจ่ายงบกองทุนท้องถิ่น และ LTC ณ 30 เม.ย.60 ... 15/05/2560
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ ... 03/05/2560
รายงานเบิกจ่ายงบประมาณแพทย์แผนไทยประจำปีงบประมาณ 2560 ... 20/04/2560
ขอความร่วมมือสำรวจปริมาณยาต้านไวรัสเอดส์ ยาลดไขมัน และยารักษาวัณโรคในโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ... 03/03/2560
แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ (Authen) ... 27/02/2560
รายการโอนงบกองทุนท้องถิ่น ปีงบ 2560 ... 28/12/2559
ตัวอย่างโครงการขยะมูลฝอยชุมชน_กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ... 21/12/2559
เมนูตัวอย่างโครงการกองทุนท้องถิ่น ... 06/12/2559
แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1)สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ... 15/11/2559
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC;Long Term Care) ... 02/11/2559
ไฟล์บันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทยปีงบประมาณ 2560 ... 05/10/2559
เบิกจ่ายแพทย์แผนไทยงวด3 ปี2559 ... 28/09/2559
เบิกจ่ายงบแพทย์แผนไทย ตามศักยภาพ และผลงานงวด1 (ก.ค.-ก.ย.58) ... 31/05/2559
ผลงานจ่ายล่วงหน้า QOF งวดที่ 1 ปีงบ 2559 ... 20/04/2559
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน