ข่าวการประชุม
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น
         หัวข้อการประชุม > รายละเอียดการประชุม
เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต
 
เริ่มประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
 
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 1000 คน/แห่ง
  จำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 2 คน คลิ๊กลงทะเบียน
หน่วยบริการ (รพ./รพ.สต./คลินิก ฯลฯ) 1000 คน/จังหวัด
  จำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 63 คน คลิ๊กลงทะเบียน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
  หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ
  หนังสือเชิญประชุม

[ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว]
 
หมายเหตุ
       ผู้ประสานงาน
คุณนาฏญา สังขวัฒน์
0901975210
nataya.s@nhso.go.th
   
   
ค้นหาใบตอบรับ [สำหรับผู้ลงทะเบียน]
เลขที่ใบตอบรับ :
ชื่อ :
นามสกุล :
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
National Health Security Office Region 7 Khonkaen
 
356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 
โทร.0 4336 5200 โทรสาร 043-365111 E-mail : kkn@nhso.go.th