ข่าวการประชุม
         หัวข้อการประชุม

เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต 
(คลิ๊กดูรายละเอียด และลงทะเบียน)

    วันประชุม : 22 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา : 08.30 - 16.30 น.
  ณ   ห้องประชุมโรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น   จังหวัด : ขอนแก่น
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
   
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
National Health Security Office Region 7 Khonkaen
 
356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 
โทร.0 4336 5200 โทรสาร 043-365111 E-mail : kkn@nhso.go.th