ที่อยู่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1  ชั้น 3 อาคาร ซีพี  ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.043365201-3   โทรสาร 043365111
website ::::>>> http://khonkaen.nhso.go.th หรือ  http://www.nhso.go.th/khonkaen
 

ภาพสำนักงาน
 
 
 
 
 
กลับ ขึ้นบน