สปสช.ประชุมเชิงปฏิบัติการการคุ้มครองสิทธิผุ้รับบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


...วันที่ 31 คุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคุ้มครองสิทธิผุ้รับบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : จากบทเรียนความเสียหายสู่การพัฒนาคุณภาพคุ้มครองสิทธิที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน