สปสช.เขต 7 ขอนแก่น เร่งขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การปฏิบัติในชุมชน


"สปสช.เขต 7 ขอนแก่น เร่งขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การปฏิบัติในชุมชน"
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ณ พื้นที่ธรรมนูญสุขภาพต้นแบบ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นำโดย อาจารย์จีรภา ธีระกนก ผู้ทรงคุณวุฒิ อปสข.เขต 7 ขอนแก่น และ ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 
วัตุประสงค์เพื่อให้พื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือตำบล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน