National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

Quality and Outcome Framework : QOF


สรุปผลการประเมินผลการบริหารจัดการ และข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สรุปผลการประเมินผลการบริหารจัดการ และข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

โดย : นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง