National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

เอกสารประกอบการประชุม สปสช.เขต 7 ขอนแก่น


การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 รายการใหม่และที่มีการปรับเปลี่ยนและรายการเดิม

1.

การบริหารจัดการกองทุน  รายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564

 

1.1)

P&P Fee schedule  :- บริการคัดกรองโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU)

 

1.2)

บริการการแพทย์แผนไทย :- บริการฝังเข็มในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

2.

การบริหารจัดการกองทุน ที่มีการปรับเปลี่ยน ปีงบประมาณ 2564

 

2.1)

บริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ

 

2.2)

บริการแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 

2.3)

การดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

 

2.4)

ค่าบริการคัดกรอง  CA Colon

 

2.5)

P&P Fee schedule :- 3 รายการ

 

2.6)

บริการการแพทย์แผนไทย

 

2.7)

บริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

3.

การบริหารจัดการกองทุน รายการเดิม ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง