แพทย์ พยาบาลโรคไต จาก สปสช. เขต 12 สงขลา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรคไตในพื้นที่ภาคอีสาน


...แพทย์ พยาบาลโรคไต จาก สปสช. เขต 12 สงขลา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรคไตในพื้นที่ภาคอีสาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไต โดย ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะแพทย์ พยาบาล โรคไตจากพื้นที่ สปสช. เขต 12 สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์วิชาการต่างภูมิภาค โดยมี นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะให้การต้อนรับ
รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ อายุรแพทย์โรคไต หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรคไตในภาคอีสาน เกิดจากการสร้างแม่ข่ายขึ้นก่อน จากนั้นก็สร้างเครือข่ายในการทำงานทั้งภูมิภาค โดยขณะนี้มี เครือข่ายแพทย์โรคไตกว่า 50 คน พยาบาลมากกว่า 80 คน ซึ่งเครือข่ายนี้จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ความรู้ในงานวิชาการ ทำให้เกิดการเชื่อมโยง และรับรองซึ่งกันและกัน ทำให้คนไข้มั่นใจในการรักษาพยาบาลมากขึ้น.
 
  
 
  
 
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน