ประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562


วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกองทุนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และมี นายดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมครั้งนี้ เน้นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฉบับใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน