ประชุมชี้แจง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ส ... 16/10/2561
ประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนและระบบการดูแลระยะยาวด้านส ... 12/10/2561
เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดช่องทางใหม่ “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองศิลา”เพื่อให้คำปรึกษ ... 30/08/2560
แพทย์ พยาบาลโรคไต จาก สปสช. เขต 12 สงขลา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรคไตในพื้นที่ภาคอีสาน ... 30/08/2560
เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิด “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองมหาสารคาม” ... 30/08/2560
เบลเยี่ยมศึกษาดูงานบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) ... 30/08/2560
สปสช.จับมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาแนวทางรักษาผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทอง ปี 61 ... 19/07/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนและระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการคู่สัญญา ... 19/07/2560
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษาพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น ... 19/07/2560
แนวทางการขอ username password ... 19/07/2560
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... 09/06/2560
เชิญร่วมเวทีงานรับฟังความคิดเห็นระดับภาคอีสาน วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น ... 02/06/2560
บอร์ด สปสช.ห่วงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ หนุนวัคซีนป้องกันต่อเนื่อง ลดอัตราป่วยตาย 4 กลุ่มเสี่ยง ... 07/11/2559
คณะอนุกรรมการควบคุมฯ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริกา ... 07/11/2559
สปสช.เขต 7 ขอนแก่น เร่งขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การปฏิบัติในชุมชน ... 07/11/2559
สปสช.ประชุมเชิงปฏิบัติการการคุ้มครองสิทธิผุ้รับบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ... 07/11/2559
สปสช.รับสมัครเลขาธิการคนใหม่ 1-22 เม.ย.ก่อนเสนอไม่เกิน 3 ชื่อให้บอร์ดเลือก 2 พ.ค. ... 24/03/2559
เคาะ 25 กลุ่มอาการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ทุกฝ่ายเห็นตรงห้ามเก็บเงินใน 72 ชม. ... 23/03/2559
แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต ปีงบประมาณ๒๕๕๙ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ... 11/12/2558
ประกาศ .... มูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ... 27/11/2558
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน