ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนงานติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน ของ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ... 16/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น โดยวิธีการ e-biding ... 10/08/2561
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น พร้อมตกแต่ง จำนวน 1 งาน ... 20/07/2561
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน