เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาการเด็กหรือโภชนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (15/11/2561) ... 14/11/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบสนับสนุนระบบบริการ (กองทุนย่อยระบบหลักประกันสุขภาพ) ปีงบประม ... 05/11/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพบริการ2562 ... 30/10/2561
เอกสารประกอบการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ ... 11/10/2561
เอกสารประกอบการประชุมงานเอดส์ 14 และ 15 ส.ค.2561 ... 14/08/2561
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 9-10 ส.ค.2561 ... 09/08/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รร ตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม) ... 01/08/2561
สรุปรวมรับฟังความคิดเห็น ระดับเขต (ประเด็นที่1และ 2) ... 01/08/2561
ตารางจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ... 29/03/2561
แจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปี2561 ... 28/03/2561
เอกสารประกอบการประชุมคุ้มครองสิทธิ 22-23 มีนาคม 2561 ... 28/03/2561
เอกสารประชุมการประชุมซักซ้อมการใช้จ่ายงบกองทุนท้องถิ่นและสวัสดิการรักษาพยาบาล 7 มี.ค.2561 ... 08/03/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ... 07/11/2560
(PPA)แนวทางการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขตจังหวัด ปีงบปร ... 18/10/2560
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ERM) ... 05/09/2560
เอกสารประกอบการประชุม LTC 22 มิ.ย.60 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ... 23/06/2560
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... 09/06/2560
ประชุมเสริมสร้างความรู้กองทุนท้องถิ่น และ Long Term Care 20 มี.ค.60 ณ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น ... 21/03/2560
แจ้งปิดระบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์(Disability)และเงื่อนไขการตรวจสอบ(ใหม่) ... 03/03/2560
สไลด์นำเสนอ ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกรรมการเงินกองทุนฯ ของเครือข่ายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 25 ... 25/11/2558
 
หน้า 1 | 2 | 3 |
 
กลับ ขึ้นบน