National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กิจกรรมของเรา

รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566 28/11/2565
ชี้แจงแจงแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบัตรทอง ปี 2566 15/11/2565
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 17/06/2565
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 17/06/2565
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลัง รพ.ภูผาม่าน และรพ.สต.บ้านโนนสะอาด จ.ขอนแก่น 16/06/2565
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ทำบุญสำนักงาน ขึ้นปีที่ 19 06/06/2565
สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ร่วมด้วยช่วยน้ำท่วม พื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 05/09/2562
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ได้ดูแลแค่ผู้มีสิทธิบัตรทอง ... 20/06/2562
พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว. 20/06/2562