ไฟล์จัดสรรค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ สมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2560 งวดที่ 3/3 (ตามผลงาน 1กพ60-พค60) ... 21/11/2560
ไฟล์จัดสรรงบประมาณจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 ... 12/09/2560
ไฟล์จัดสรรค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ สมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2560 งวดที่ 2/3 (ตามผลงาน 1ตค59-31มค60) ... 03/08/2560
ไฟล์เบิกจ่ายงบประมาณแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2560 ... 20/04/2560
ไฟล์จัดสรรค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ สมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2560 งวดที่ 1/3 (ตามผลงาน 1มิย59-30กย59) ... 19/04/2560
ไฟล์จัดสรรงบประมาณตามค่าบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ QOF ปี2560 งวด 1 ... 10/03/2560
ข้อมูลจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ สมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2560 งวดที่ 1/3 ... 15/02/2560
ตารางจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1-4 ... 16/12/2559
ตารางการจัดสรรงบประมาณ งบส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ (P4P 20 บาท) ปี 2559 ... 18/10/2559
ไฟล์จัดสรรงบประมาณตามค่าบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ QOF ปี2559 งวด 2 ... 03/10/2559
ตารางจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 ... 28/09/2559
ตารางจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 ... 28/09/2559
ตารางจัดสรรงบค่าบริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์ ตามผลงาน (งวดสุดท้าย) ปี 2559 ... 22/09/2559
OP/PP individual data ปี 2559/งวดที่ 4 งวดสุดท้าย ... 21/09/2559
ตารางจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ... 10/08/2559
OP/PP individual data ปี 2559/งวดที่ 3 ... 11/07/2559
ตารางจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 ... 27/06/2559
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณตามค่าบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ QOF ปี2559 ... 03/05/2559
OP/PP individual data ปี 2559/งวดที่ 2 ... 03/05/2559
หนังสือแจ้งโอนเงินหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2559 ... 18/02/2559
 
หน้า 1 | 2 |
 
กลับ ขึ้นบน