National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค :PPA

รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
เอกสารประกาศ (สปสช) : ประกาศฯหลักเกณฑ์ มอบหมายให้บุคคลภายนอกทำการแทนฯ ฉบับที่ 2 11/11/2562
เอกสารประกาศ (สปสช) : ประกาศฯหลักเกณฑ์ มอบหมายให้บุคคลภายนอกทำการแทนฯ 11/11/2562
(ตัวอย่างสำเนาโครงการ) : การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2562 27/10/2562
เอกสารประกาศฉบับที่ 11 (สปสช.) : ประเภทและขอบเขตของบริกาสาธารณสุข 27/10/2562
เอกสารประกาศฉบับที่ 10 (สปสช.) : ประเภทและขอบเขตของบริกาสาธารณสุข (เพิ่มเติม) 27/10/2562
เอกสารประกาศฉบับที่ 10 (สปสช.) : ประเภทและขอบเขตของบริกาสาธารณสุข (เพิ่มเติม) 27/10/2562
เอกสารประกาศฉบับที่ 10 (สปสช.) : ประเภทและขอบเขตของบริกาสาธารณสุข 27/10/2562
สำหรับเจ้าหน้าที่ (สปสช) : แบบตรวจรับรายงานโครงการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค :PPA 27/10/2562
สำหรับเจ้าหน้าที่ (สปสช) : แบบวิเคราะห์โครงการการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค :PPA 27/10/2562
สปสช 24 : แบบรายงานผลผู้รับงบการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค :PPA 27/10/2562
สปสช 23 : แบบรายงานความก้าวหน้าการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค :PPA 27/10/2562
สปสช 21 : แบบเสนอโครงการผู้รับงบการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค :PPA 25/10/2562