National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

บริการสาธารณสุขบริการแพทย์แผนไทย

รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
ข้อมูลการบริการที่จัดสรรแพทย์แผนไทย 2564 ทุกไตรมาส 19/11/2564
เอกสารชี้แจงด้านศักยภาพแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2565 28/05/2564
แบบฟอร์มรายละเอียดการขออุทธรณ์หรือแก้ไขข้อมูล ตามผลงานบริการแพทย์แผนไทย ไตรมาสที่ 1 (Pending) 27/05/2564
Q1_จัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 1/64 และข้อมูลที่ Pending_wait_Approve 14/05/2564
คู่มือแนวทางการดำเนินงานบริการแพทย์แผนไทยระดับเขต 7 ขอนแก่น อย่างง่ายสำหรับหรับหน่วยบริการพื้นที่ของ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 24/03/2564
รายงานผลการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำและหน่วยปฐมภูมิ ด้านแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564 30/10/2563
ข้อมูลที่ให้บริการและจัดสรรแพทย์แผนไทย เดือน พฤษภาคม 2563 (Covid-19) 12/10/2563
ข้อมูลการบริการที่จัดสรรแพทย์แผนไทย 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563) 01/10/2563
ข้อมูลการบริการที่จัดสรรแพทย์แผนไทย 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563) 01/10/2563
แนวทางการดำเนินงานงบบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2564 10/09/2563
(ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการบริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2564 11/08/2563
ผลการประเมินขึ้นทะเบียนฯ ด้านศักยภาพแพทย์แผนไทย (05_08_2563) 05/08/2563
ICD-10 บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย (Excel) 26/07/2563
คู่มือ ICD-10 บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย 26/07/2563
ข้อมูลการบริการที่จัดสรรแพทย์แผนไทย 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2563) 08/06/2563
การอุทธรณ์ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย ปีงประมาณ 2563 02/06/2563
ข้อมูลจัดสรรแพทย์แผนไทย 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 08/05/2563
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย (28พ.ย.2562) 10/03/2563
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 10/03/2563
คู่มืองบบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 และแนวทางการดำเนินงานงบบริการทางการแพทย์แผนไทย 09/03/2563