สปสช. เขต 7 ขอนแก่น
 
 
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานหลัักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
:: NHSO Region 7 Khonkaen::
 
 
ที่ตั้ง
356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 
 
โทรศัพท์
โทร. 0-4336-5200
โทรสาร 0-4336-5111
 
 
E-mail
kkn@nhso.go.th
 
 
 
 
สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
National Health Security Office Region 7 Khonkaen
 
356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 
โทร.0 4336 5200 โทรสาร 043-365111 E-mail : kkn@nhso.go.th