เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ... 07/11/2560
(PPA)แนวทางการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขตจังหวัด ปีงบปร ... 18/10/2560
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ERM) ... 05/09/2560
เอกสารประกอบการประชุม LTC 22 มิ.ย.60 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ... 23/06/2560
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... 09/06/2560
ประชุมเสริมสร้างความรู้กองทุนท้องถิ่น และ Long Term Care 20 มี.ค.60 ณ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น ... 21/03/2560
แจ้งปิดระบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์(Disability)และเงื่อนไขการตรวจสอบ(ใหม่) ... 03/03/2560
เอกสารประชุมเครือข่ายงานขึ้นเบียนลงทะเบียน โรงแรมเจริญธานี วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ... 22/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมตรวจสอบเวชระเบียน โรงแรมอวานี ขอนแก่น วันที่ 21/12/2559 ... 22/12/2559
เอกสารเรื่องรหัสโรค Palliative care iHotel 16 ธ.ค. 59 ... 22/12/2559
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนท้องถิ่น 7-8 ธ.ค.59 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น ... 09/12/2559
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560 ... 07/12/2559
แจ้งการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (PPA) ... 22/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ2560 ... 21/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพ2560 ... 07/11/2559
ร่างข้อมูลแพทย์แผนไทยงวด 4 -2559 ... 15/09/2559
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ... 12/09/2559
เอกสาร หลัการการเขียนและรายงานผล ของแผนงานโครงการ ... 08/09/2559
เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2559 ... 05/09/2559
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้องกันโรคและรักษาผู้ป่ว ... 02/08/2559
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน