เอกสารประกอบการประชุมงานเอดส์ 14 และ 15 ส.ค.2561 ... 14/08/2561
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 9-10 ส.ค.2561 ... 09/08/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รร ตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม) ... 01/08/2561
สรุปรวมรับฟังความคิดเห็น ระดับเขต (ประเด็นที่1และ 2) ... 01/08/2561
ตารางจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ... 29/03/2561
แจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปี2561 ... 28/03/2561
เอกสารประกอบการประชุมคุ้มครองสิทธิ 22-23 มีนาคม 2561 ... 28/03/2561
เอกสารประชุมการประชุมซักซ้อมการใช้จ่ายงบกองทุนท้องถิ่นและสวัสดิการรักษาพยาบาล 7 มี.ค.2561 ... 08/03/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ... 07/11/2560
(PPA)แนวทางการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขตจังหวัด ปีงบปร ... 18/10/2560
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ERM) ... 05/09/2560
เอกสารประกอบการประชุม LTC 22 มิ.ย.60 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ... 23/06/2560
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ... 09/06/2560
ประชุมเสริมสร้างความรู้กองทุนท้องถิ่น และ Long Term Care 20 มี.ค.60 ณ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น ... 21/03/2560
แจ้งปิดระบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์(Disability)และเงื่อนไขการตรวจสอบ(ใหม่) ... 03/03/2560
เอกสารประชุมเครือข่ายงานขึ้นเบียนลงทะเบียน โรงแรมเจริญธานี วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ... 22/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมตรวจสอบเวชระเบียน โรงแรมอวานี ขอนแก่น วันที่ 21/12/2559 ... 22/12/2559
เอกสารเรื่องรหัสโรค Palliative care iHotel 16 ธ.ค. 59 ... 22/12/2559
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนท้องถิ่น 7-8 ธ.ค.59 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น ... 09/12/2559
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560 ... 07/12/2559
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน