สามารถ Download แบบฟอร์มขอ Username/Password ทุกโปรแกรมได้ที่นี่ <<CLICK>>            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
สปสช.รับสมัครเลขาธิการคนใหม่ 1-22 เม.ย.ก่อนเสนอไม่  
เคาะ 25 กลุ่มอาการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ทุกฝ่ายเห็น  
แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้  
ประกาศ .... มูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงว  
คำประกาศนักเศรษฐศาสตร์โลก 44 ประเทศ แนะทุกรัฐบาลใช  
ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่อง “การบริหารกองทุนหลักประก  
   
อ่านทั้งหมด
หนังสือประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น การจัดหาเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื ...  
 
 
อ่านทั้งหมด
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรม “วิ่งโบกี้ 99 รถไฟส
อปสข. เขต 11 สุราษฎร์ธานี หารือการทำงานร่วมกับ อปส
สปสช. ขอนแก่น ชี้แจงการบริหารกองทุน ปี 2559
สปสช. ขอนแก่น ชี้แจงการบริหารกองทุน ปี 2559
ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประกาศรายชื่อผู้แทนในกลุ่มผู้ปร
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
ลิงค์สำคัญ
         
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูลสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น