National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน หน่วยนวัตกรรม เข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แนวทาง สถานบริการ/สถานพยาบาล สมัครเข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ขอแจ้งแนวทางหน่วยนวัตกรรม ที่มีความประสงค์จะรับขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานพยาบาลเป็น “หน่วยบริการปฐมภูมิ” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ ทั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครโดยไม่มีการจัดสรร

ประชากรตั้งต้นให้กับหน่วยบริการ และการรับสมัครพิจารณาการกระจายตัวของหน่วยบริการด้วย

สนใจสมัครคลิก >>  ossregister.nhso.go.th

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7)

2. ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19)

3. เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

4. กรณีร้านยา ใช้ภาพถ่ายใบ ขย.5 เพื่อแนบเข้าระบบ

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและบัตรประชาชนของบุคลากร

6. บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีตรงกับผู้ประกอบการหรือสถานพยาบาล ชื่อบัญชี ที่อยู่ของสถานพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ และภาพถ่ายแนบเข้าระบบ

7. รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก เพื่อเป็นรหัสสำหรับการเบิกจ่ายค่าชดเชยการให้บริการ

8. โทรศัพท์ และ App Thai ID

9. Notebook หรือ Tablet

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1 >> drive.google.com/drive/folders/1GHzpWVbTClB38O-8geYrZUZDGJ3wposp

2 >> drive.google.com/drive/folders/1Ut3Ym5CJg30iz7b9aE3QLUp8SjDuUSMT

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยนวัตกรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330

หรือผู้รับผิดชอบ คุณนภัทร ชมนาวัง โทร 092-852-6364