National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ยกระดับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ขอนแก่น

 

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิทยา บุญตาโลก นายแพทย์กฤษกร พงศ์พิมล และนายไชยา โชกะตะ ผู้แทนคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต 7 ขอนแก่น นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

 

 

 

ลงตรวจประเมิน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์) อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับเป็น "ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน โดยมีบทบาทหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการเข้าถึงสิทธิ รับรู้สิทธิ คุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชน และเป็นอีกช่องทางที่ทำให้การติดต่อประสานงานที่สะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

 

ภาพกิจกรรม www.facebook.com/nhso7kkn/posts/pfbid02mKTc2Tt55GBdp3P87EircYExqtsHnfEnBg3B6WEMhC9FZE6qs82uFHSC7vBj91Wml