National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • smaller 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

MEDIA

MEDIA

 

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

หนังสือแจ้ง/หน่วยบริการ/สสจ.

หนังสือแจ้ง/หน่วยบริการ/สสจ.

 

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

หนังสือคู่มือสปสช.

หนังสือคู่มือสปสช.

 

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

 
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ดาว์นโหลด สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

ลงทะเบียนประชุม

ลงทะเบียนประชุม

 

ประชุมสัมมนา สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

Icalendar

Icalendar

 

ปฏิทิน สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

บริการออนไลน์

บริการออนไลน์

 

รายละเอียดบริการออนไลน์

 
ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

 

Mis สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

Username/Password

แนวทางการขอ Username/Password

 

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด

 

รายละเอียดเว็บบอร์ด

Facebook

Facebook

 

Facebook สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

 
MIS HOS

MIS HOS

 

ระบบรายงานสำหรับหน่วยบริการ

 

ข่าวสารล่าสุด

"กองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชูนวัตกรรมและกา...

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 และเครือข่าย Ki...

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น แจงแนวทางงานคุ้มครองสิทธิในพื้นที่...

สปสช. จับมือ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย MOU การบูรณาการถ่ายโอ...

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น นำร่อง เฟส 1 โครงการบัตรประชาชนใบเดียว ร...

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เตรียมความพร้อม รองรับ "บัตรประชาชนใบเดี...

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เชิญชวน สถานพยาลและคลินิกเอกชน ร่วมโครงก...

“สปสช. เขต 7 ขอนแก่น หนุนเสริมดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิที่...

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโ...

สปสช. หนุน เครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน อุบลรัตน...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง