National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • smaller 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

MEDIA

MEDIA

 

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

หนังสือแจ้ง/หน่วยบริการ/สสจ.

หนังสือแจ้ง/หน่วยบริการ/สสจ.

 

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

หนังสือคู่มือสปสช.

หนังสือคู่มือสปสช.

 

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

 
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ดาว์นโหลด สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

ลงทะเบียนประชุม

ลงทะเบียนประชุม

 

ประชุมสัมมนา สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

Icalendar

Icalendar

 

ปฏิทิน สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

บริการออนไลน์

บริการออนไลน์

 

รายละเอียดบริการออนไลน์

 
ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

 

Mis สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

Username/Password

แนวทางการขอ Username/Password

 

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด

 

รายละเอียดเว็บบอร์ด

Facebook

Facebook

 

Facebook สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

 
MIS HOS

MIS HOS

 

ระบบรายงานสำหรับหน่วยบริการ

 

ข่าวสารล่าสุด

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567...

ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข...

อคม.เขต 7 ขอนแก่น เร่งรัดการการกำกับติดตามด้านคุณภาพและมาตรา...

สปสช. เขต 7 คืนข้อมูลหน่วยนวัตกรรม "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาท...

สปสช. ขอเชิญผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

ขอเชิญชวน หน่วยนวัตกรรม เข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” ในร...

ผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท) รู้หรือไม่ ?...

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงกา...

ยกระดับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ขอนแก่น...

สปสช. เริ่มกระบวนการคัดเลือกและสรรหา...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง