National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Mega Project)

 

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ รักษาการผู้อำนวยการเขต สปสช. เขต 7 ขอนแก่น และนายวีระศักดิ์ ชนะมาร ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด สปสช. เขต 7 ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Mega Project) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ร่วมกับ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก, นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี, ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์, นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการจัดทำแผนงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะทำให้สามารถจัดทำแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีตัวอย่างแผนงานโครงการที่สามารถปรับใช้ได้ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ส่วนนโยบายการขับเคลื่อนที่เน้นในหนักในปีนี้ มี 3 ประเด็นด้วยกัน

1 แว่นตาเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งทาง สปสช. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการคัดกรองสายตาและสนับสนุนแว่นตา

2 การป้องกันการชะลอไตเสื่อมในพื้นที่

3 พยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งอื่นๆ

 

 

 

ภาพกิจกรรม : www.facebook.com/nhso7kkn/posts/pfbid0344Sq79bBNThjcdLCFRQFFcPfzJzUkDfC2iqR6utBcSijyhtW1ekkf3UxSQfAUvKTl