National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เขต 7 คืนข้อมูลหน่วยนวัตกรรม "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา ผู้อำนวยการ กลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตาม (PAU) และเจ้าหน้าที่ ประชุมคืนข้อมูลคลินิกพยาบาลใน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ให้หน่วยบริการคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาได้ทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในพื้นที่นำร่อง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ รักษาการผู้อำนวยการ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

 

การประชุมในครั้งนี้  ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกำกับติดตามและการเบิกจ่ายชดเชยให้กับคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย สปสช. ทำการตรวจสอบข้อมูลและจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ถึงร้อยละ 87.96 ทั้งนี้ ได้ทำการคืนข้อมูลให้กับหน่วยนวัตกรรมทบทวนและสามารถเบิกจ่ายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและสถานการณ์ในพื้นที่

 

 

ภาพกิจกรรม www.facebook.com/nhso7kkn/posts/pfbid02vF8oyVFJD32gCkmocDkCNRqFHUceLRdNjq3jn2mCkQ46QpUx6Qm5D56yaaG8X1dml