National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กิจกรรมของเรา


สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

 

 

 

         วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น นพ. ดุสิต ขำชัยภูมิ  ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น และคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับเขต ออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่  7 ขอนแก่น โดยมี นพ.ชาตรี  เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และคณะบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ให้การต้อนรับ


          การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ การดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ และให้ข้อเสนอการจัดระบบบริการ การป้องกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข และการพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทหน่วยบริการ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่


  ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7  มุ่งเน้นดำเนินงานและพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงวัย อาทิ การฝากครรภ์ฟรีทุกสิทธิ์และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรวมทั้งการคัดกรองดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

=======================================================
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

โทร. 043 365 200

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง