National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กิจกรรมของเรา


สปสช. เขต 7 ขอนแก่น สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายแพทย์ดุสิต  ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธาน ในการประชุม "การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2566"  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ในเขตพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 4 จังหวัด  เพื่อให้ประชาขนได้รับประโยชน์สูงสุด

Facebook >> https://web.facebook.com/photo?fbid=511552291002596&set=a.303129911844836

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง