ชื่อเดิมคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาภูมิภาค (ขอนแก่น) ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2546 เป็นสำนักงานสาขาเขตแห่งแรก และทำพิธีเปิดสำนักงาน วันที่ 13 กันยายน 2547 รับผิดชอบ 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการท่านแรก

นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา (ปี 2546 - 2549)

นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา (2549-2559)

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ (2559-ปัจจุบัน)

=============================================================

 
 
กลับ ขึ้นบน