แนวทางและเอกสารสมัคร LTC ... 11/10/2561
คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTC V.2.1 ล่าสุด 1 ต.ค.61 ... 08/10/2561
ไฟล์นำเสนอประชุมกองทุนท้องถิ่นและLTC 13 14 15 ม.ย.61 ... 12/06/2561
แบบขอ Username&Password LTC ... 05/04/2561
เอกสารประกอบการประชุม LTC พื้นที่ใหม่ปี 61_15 มี.ค. 61_เจริญธานี ... 14/03/2561
คู่มือโปรแกรม LTC_V1 ... 14/03/2561
เอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงาน LTC ปี 61 ... 21/02/2561
คู่มือแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขต 7 ... 20/02/2561
เอกสาร power point บรรยายประชุม สานพลังประชารัฐ วันที่ 15 ก.พ. 61 ... 19/02/2561
เอกสารประกอบการประชุม LTC พื้นที่รับงบปี 60 และยังไม่เบิกจ่าย ... 30/11/2560
รหัสกองทุน อปท และ LTC ... 17/11/2560
แบบแสดงรายชื่อผู้สูงอายุฯ ... 13/11/2560
ตอบข้อหารือ_LTC_เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ... 07/11/2560
PPT_บรรยาย_LTC_20171102 เจริญธานี ... 07/11/2560
เอกสารแบบฟอร์มตัวอย่าง_LTC_สปสช ... 07/11/2560
เอกสารแบบฟอร์มตัวอย่าง_LTC_เมืองพล ... 07/11/2560
การสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยปี 57_สนง_สถิติแห่งชาติ ... 31/10/2560
ประกาศ_หนังสือ_สปสช_สธ_สถ_ที่เกี่ยวข้อง ... 30/10/2560
ตัวอย่างโครงการ LTC เพื่อประกอบการขออนุมัติงบจากกองทุนหลักฯ ... 30/10/2560
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน