National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

หนังสือทั่วไป

รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบิกต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 31/03/2566
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ผ่านการอบรม (PP , CI) จากสภาเภสัชกรรม พื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 10/05/2566
คู่มือบันทึกขอ PA ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 18/11/2565
แนวทางพิจารณาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายในการให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างเร่งด่วน (Stroke Fast Track) 17/11/2565
แนวทางประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายในการให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าส่วน ST (STEMI Fast Track) 17/01/2566
คู่มือการบันทึกข้อมูลหน่วย HD ในระบบ CPP 24/08/2565
สื่อเอกสารวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 07/12/2564
แนวทางการบริหารจัดการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza : Flu) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ Krungthai Digital Health Platform 04/03/2564
แจ้งแนวทางการดำเนินงานบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบเข้มข้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 10/06/2564
ยอดเป้าหมายการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และแผนการจัดสรรวัคซีนปีงบประมาณ 2564 10/02/2564
แจ้งการจัดสรรถุงยางอนามัยปีงบประมาณ 2563 13/01/2564
แนวทางหลักเกณฑ์การจัดสรรงบการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2564 13/01/2564
แจ้งรายการยาใหม่และแนวทางการชดเชยยาที่เปลี่ยนแปลงในระบบบัญชียา จ(2)ปีงบประมาณ 2564 04/01/2564
แนวทางการบริหารจัดการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564และคู่มือการใช้โปรแกรม(User Manual) ระบบบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 04/04/2564
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 รายการใหม่และที่มีการปรับเปลี่ยนและรายการเดิม 15/10/2563
แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 08/07/2563
บันทึกจำนวนประชากรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปิ 2564 12/05/2563
ขอแจ้งการสนับสนุนให้กองทุนท้องถิ่นดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 12/03/2563
เอกสารร้านยาคุณภาพ (ประกาศ และหลักเกณฑ์) และแบบฟอร์มการขอรับค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการร่วมกับร้านยา 17/10/2562
ข้อมูลจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูฯ 2562 10/10/2562