National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณี “รากฟันเทียม”...

03/04/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

อคม.เขต 7 ขอนแก่น เร่งรัดการการกำกับติดตามด้านคุณภาพและมาตราฐานหน่วยนวัตกรรม...

26/03/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 คืนข้อมูลหน่วยนวัตกรรม "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" จ.ร้อยเอ็ด...

26/03/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. ขอเชิญผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

26/03/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

ขอเชิญชวน หน่วยนวัตกรรม เข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

25/03/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Mega Project)...

20/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

ยกระดับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ขอนแก่น...

20/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ...

11/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ชูผลงานกองทุน กปท. ในพื้นที่ต้นแบบ จ.ขอนแก่น...

08/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น สร้างเสริมสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

30/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น หนุนเสริมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ด้านการแพทย์ ในเขตพื้นที่...

30/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

อคม.เขต 7 ขอนแก่น รุกสร้างกลไกพัฒนาคุณภาพบริการในพื้นที่...

26/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เร่งพัฒนาระบบ KTB เพื่อรองรับการขยายผล นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่...

25/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เป็นสักขีพยาน MOU จัดบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น...

25/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

หารือแนวทางบริหารจัดระบบบริการด้านคุณภาพบริการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมในพื้นที่...

23/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ร่วมดำเนินงานเชิงรุกตรวจคัดกรองประเมินสายตาให้กับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติในพื้นที่ โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว....

19/01/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนฯในการพัฒนางานด้านศัลยกรรมระบบประสาทของเขตสุขภาพที่ 7...

13/01/2567

อ่านเพิ่มเติม