National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

ประกาศ !! เรื่อง การเลือกรูปแบบการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

23/09/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

เยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดกาฬสินธุ์...

20/07/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

เทศบบาลเมืองบ้านไผ่ หารือแนวทางการจัดตั้ง หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...

08/07/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ประชุมชี้แจง แนวทางผ้าอ้อม แผ่นรองซับ และชะลอไตเสื่อม...

07/07/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย...

05/07/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลังโครงการนำร่อง ให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ รพ.ชุมแพ และ รพ.ขอนแก่น...

29/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น หารือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสำหรับสังคมไทย...

28/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ณ เทศบาลเมืองเมืองพล...

27/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่(อปสข.) เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565...

24/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (5?5) ครั้งที่ 2/2565...

22/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) ครั้งที่ 3...

21/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ประชุมชี้แจงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ 2565...

20/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ รพ.กุดรัง จ.มหาสารคาม...

14/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน รพ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์...

11/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น รับฟังความคิดเห็นฯ ผู้ให้และผู้รับบริการ ครั้งที่ 3...

08/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ รพ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด...

07/06/2565

อ่านเพิ่มเติม