National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

"กองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชูนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย"...

08/12/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 และเครือข่าย Kick off รณรงค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ...

07/12/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น แจงแนวทางงานคุ้มครองสิทธิในพื้นที่...

06/12/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. จับมือ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย MOU การบูรณาการถ่ายโอนภารกิจฯ สถานีอนามัย รพ.สต. สู่ อบจ....

01/12/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น นำร่อง เฟส 1 โครงการบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ จ.ร้อยเอ็ด...

29/11/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เตรียมความพร้อม รองรับ "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่" นำร่อง จ.ร้อยเอ็ด...

24/11/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เชิญชวน สถานพยาลและคลินิกเอกชน ร่วมโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” นำร้อง จ.ร้อยเอ็ด...

24/11/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

“สปสช. เขต 7 ขอนแก่น หนุนเสริมดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2567”...

20/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค หารือแนวทางการขับเคลื่อนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่...

19/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. หนุน เครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน อุบลรัตน์ และน้ำพอง โมเดล”...

13/10/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

เปิดผลงานเด่น ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองและศูนย์ประสานงานฯในพื้นที่...

05/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น หารือแนวทางการพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิ ในพื้นที่...

01/09/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. หนุน บริการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ของคนไทยทุกสิทธิ...

30/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. ร่วมเวทีเปิดตัวหน่วยงาน “สภาองค์กรผู้บริโภค” ประจำจังหวัดขอนแก่น...

29/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. ปฏิรูประบบสุขภาพชุมชน “รพ.อุบลรัตน์ และรพ.น้ำพอง” โมเดล...

28/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ภาคีเครือข่ายร่วมจัดมหกรรมพระสงฆ์กับสุขภาวะในชุมชน...

26/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

พัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก ขับเคลื่อนสุขภาวะในชุมชน...

20/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ติดตามการดำเนินงานของหน่วยฯ 50(5) ศูนย์ประสานงานฯ กลไกเขต ประจำปีงบประมาณ 2566...

27/07/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

"เสริมทักษะ" การป้องกันการเกิดซ้ำในบริการสาธารณสุข...

13/07/2566

อ่านเพิ่มเติม